Fallskyddsutbildning

Många väljer oss tack vare vår flexibla utbildningsmodell som gör att du som beställare kan spara mycket tid och resurser.

  • Truckförarutbildning

  • Kranutbildning

  • Fallskyddsutbildning

fallskydd, kran

Utbildning för dig på hög höjd

Trygghet i vilka regler som gäller för arbete på hög höjd.

Fallskydd handlar om att rädda liv. Arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att tillhandahålla både utrustning och utbildning i fallskydd till personer som arbetar på höga höjder och där det finns risker för fall över 2 meter. De här utbildningen är till för dig som någon gång arbetar på hög höjd, och för dig som är ansvarig för personer som arbetar på hög höjd.

säkerhet för arbetsmiljö

Skydda dina medarbetare

Vi hjälper er för en säker arbetsmiljö.

På våra kurser möter du de mest rutinerade kursledarna inom höjdarbete med många års erfarenhet av fallskydd. Deras fokus är att ge dig alla förutsättningar du behöver för att utvecklas och utföra ditt arbete med högsta säkerhet. Vi ser till att anpassa utbildningen efter era behov och utmaningar.

Vanliga frågor?